tisdag 4 februari 2014

Prinsessan på ärten / The princess and the pea


(English below)


Jag har en prinsessa i huset. Hon är vild, busig, gymnastisk och modig...men dock en prinsessa. Hon älskar vackra klänningar, nagellack och långt hår. Nästan alla hennes leksaksdjur är flickor. ;-)

Idag vid frukost kom vi att prata om Prinsessan på ärten. (Nedskriven av H. C. Andersen och publicerad 1835) Vi har läst sagan flera gånger vid olika tillfällen och kommer tillbaka till den ibland. Vi satt och funderade på hur högt 20 madrasser egentligen är så vi bestämde oss för att ta reda på det.

Efter frukost tog vi fram sagoboken och läste sagan igen. 20 madrasser och 20 ejderdunsbolstrar. Vi tog ett måttband och mätte en av madrasserna vi har i soffan. Den var ca 11 cm tjock. Vi skrev upp 20 x 11 = på ett papper, räknade ut hur mycket det blev. Vi har inga ejderdunsbolstrar men vi gissade att de var 7 cm tjocka. Skrev 20 x 7= och räknade ut. Adderade dessa svar och fick fram att prinsessan nog låg ungefär 360 cm upp i luften. Uträkningarna är ju en bra bit över huvudet på dottern som snart är 5 år men hon övade att skriva siffrorna, veta vad "lika med" är och se att + och x är nästan likadana men betyder olika.

Efter det mätte vi längs en dörrlist och markerade varje 100 cm med en blyertspenna. Pappa som hjälpte till nådde upp att mäta en bit över två meter men vi insåg att 360 cm var högre än taket. Ny plan! Vi satte en tejpbit på golvet och skrev 0 och ritade en ärta, mätte och satte ny tejp vid 100, 200, 300 och 360 cm. Det gav en ganska bra bild om hur högt madrass-tornet borde ha varit.

Vi har ju inte 20 madrasser och inga ejderdunsbolstrar, men vi lade sedan ärta i soffan under de två madrasser vi har där. M lade sig ovanpå och sade sig känna ärtan igenom. Därför är jag ganska säker på att hon är en riktig prinsessa. ;-)

I have a princess in the house. She is wild, mischievous, gymnastic and brave...but also a princess. She loves beautiful dresses, nail polish and long hair. Almost all her toy animals are girls. ;-)

Today at breakfast vi began talking about The princess and the pea. (Story written down by H. C. Andersen and published in 1835) We have read the story several times and come back to it from time to time. We were wondering how high a tower of 20 mattresses would be so we decided to find out.

After breakfast we took out the story book and reread the fairy tale. 20 mattresses and 20 feather-beds. We took a measuring tape and measured one of the mattresses on our couch. It is 11 cm. We wrote 20 x 11= and calculated it. We don't have any feather-beds but we estimated it to be about 7 cm thick. We wrote 20 x 7= and calculated it. We added these  answers and found out that this princess were sleeping probably about 360 cm up in the air. These calculations are of course a bit to advanced for the daughter who will be 5 years old soon. But she practiced writing numbers, heard what "equivalent" is and see that x and + are almost alike but mean different things. 

After this we measured along the door seal marking every 100 cm with a pencil. Daddy who was helping could reach a little higher than 2 meters but we realized that 360 cm would be through the roof. New plan! We put a piece of tape on the floor with a 0 and drew a pea, measured and put a new piece of tape at 100, 200, 300 and 360 cm. That became a pretty good indication of how high the tower of mattresses would have been.

Now, we don't have 20 mattresses and no feather-beds, but we put the dry pea under the two mattresses in the couch. M lay down and claimed to feel the pea. 
This is why I'm sure that she is a real princess. ;-)

--------------------------------------------------------
Om de roliga och lärorika aktiviteter vi gör med lilltjejen M och lillkillen E!

About the fun and educational activities we do with little M and tiny E
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar