torsdag 13 februari 2014

Piratsaga och räkning / Pirate tale and counting


(English below)


Lilla M är inte så uthållig. Hon letar i ca. 10 sekunder och säger sen: "Mamma, jag hittar inte! Kom och hjälp mig." Detta är bakgrunden till den piratsaga vi hittade på härom dagen.

Det var en gång en pirat som hade en mycket värdefull skatt. Han ville förstås inte att någon annan skulle få tag i den så han gick till ett fält med 10 stora stenar och gömde skatten under en av dem. Så gjorde han en karta men märkte inte ut exakt vilken sten skatten låg gömd under utan han litade på sitt minne. Många år senare hade han förlorat alla sina pengar och blivit fattig och behövde sin skatt.
Han tog sin karta och gav sig av till sten-fältet. När han kom fram så kom han inte ihåg vilken sten han gömt skatten under. Han började leta. 1 sten, 2 stenar, 3 stenar...ingen skatt. 4, 5 och 6...fortfarande ingen skatt. Han började bli trött av att lyfta de tunga stenarna. 7....8..........9..... Nä, fortfarande ingen skatt. Och nu orkade han inte mer. Han gick hem och fortsatte vara fattig.

Först berättade jag sagan och gömde skatten (ett av Ms armband) under något i rummet. Sedan kom jag tillbaka och började leta..på alla ställen utom där skatten låg. Jag kunde se på M att hon blev lite brydd för hon visste ju var skatten låg, och hon visste att jag visste. När jag letat under den 9:e "stenen" slutade jag och gick ut ur rummet utan att ha tagit fram hennes armband. Då blev hon riktigt irriterad på mig. ;-) Poängen gick hem. Nu gäller det att omsätta den i praktiken också. Och så fick vi lite räkneövning på köpet.

Efter det bad jag M att återberätta historien medan jag agerade. Bra träning för minnet. Nästa steg blir att berätta/spela upp det hela för pappa.M med sitt värdefulla armband / M with her valuable bracelet


Ms läskigaste pirat-min / Ms scariest pirate face


Skattkarta / Treasure map


Little M is not very persistent. She looks for something for about 10 seconds and then says: "Mommy, I can't find it! Come and help med." This is the background to the pirate tale we made up a few days ago.

Once upon a time there was a pirate that had a very valuable treasure. Of course he didn't want anyone else to have it so he went to a field with 10 large rocks and hid his treasure under one of them. Then he made a map but he didn't put a mark on the exact stone under which he hid his treasure but relied on his memory. Many years later the pirate had lost his money and become poor. So he needed his treasure. 

He took his map and went to the field of stones. When he got there he couldn't remember which stone the treasure was hid under. He started looking. 1st stone, 2nd stone, 3rd stone...no treasure. 4, 5, 6...still no treasure. He started to get really tired. 7....8........9... No, still no treasure. And now he was so tired of lifting that he couldn't lift anymore. He went home and continued to be poor.

To begin with I told the tale and hid the treasure (one of Ms bracelets) under something in the room. Then I came back and started looking...in all places but the one where the treasure was. I could see on M that she started to get annoyed with me because she knew where the treasure was, and she knew that I knew. When I got to the 9th "rock" and stopped looking without taking out her bracelet, she got really irritated with me. ;-) She got the point. Now we'll try to use this lesson in real life too.

After this I asked M to retell the story while I acted it out. That was good training for the memory. The next step will be to play it for dad.

--------------------------------------------------------
Om de roliga och lärorika aktiviteter vi gör med lilltjejen M och lillkillen E!

About the fun and educational activities we do with little M and tiny E
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar