fredag 7 februari 2014

Lådor fulla med pyssel! / Boxes full of craft things!

(English below)Vad mer kan man göra när det är grådagar ute? Pyssla förstås. Vi har en stor byrå i hallen med väldigt tunga lådor där jag har förvarat alla pysselgrejer. Problemet är att om barnen ville pyssla så skulle de behöva be mig ta ut saker till dem. De har inte heller riktigt koll på vad som finns där och då kan de ju inte heller fråga efter specifika saker.

Dags för förändring!

Jag tömde en av barnens IKEA-hyllor och fyllde med diverse pysselsaker. Som förväntat blev det en stor succé och vissa saker tog slut direkt...förstås. Jag har tänkt att jag ska fylla på lådorna i början av varje månad för att barnen ska lära sig lite om att hushålla med sakerna. Sonen, som nu är drygt 2,5 år, drog förstås ut alla färgade papper första kvällen, ritade två streck på varje och tappade därefter intresset för dem. Det är väl en sak man får leva med.

När det gäller tomma toarullar, sparar ni dem? Om inte, gör det! Har ni någon aning om vad mycket kul (förutom kikare) man kan göra med dem? Jag tänkte ägna ett helt inlägg åt det snart.


Har ni några tips om vad man kan göra med dem? Har ni några bilder på era kreationer? 

Vore skoj att se! Lämna gärna tips och länkar i kommentarerna!

IKEA!

Pennor, kritor, tejp mm / Pens, pencils, tape etc.

Kuvert som kladdpapper / Envelopes for scribbling

Papper A4 och A3 / Papers A4 and A3

Vattenfärger / Water colours

Blandat / Misc.

Teckningar / DrawingsWhat else can you do on a gray day? Make crafty things of course. We have a large dresser in the hallway with really heavy drawers where all craft things are kept. The problem is that if the children would like to make something they would have to ask me to take them out for them. Also they don't really know what is in there and then they can't really ask for specific things either.

Time for a change!


I emptied one of the kids' IKEA-shelves and filled it with craft things for them. As expected it was a great success and some of the things ran out instantly...of course. I plan to refill the drawers at the beginning of each month to teach the kids something about rationing stuff. The son, who is now about 2,5 years old, pulled out all the coloured papers, drew two lines on each and then lost interest. I guess that is something you have to live with.

When it comes to empty toilet paper rolls, do you save them? If not, start saving. Do you have any idea how many things (apart from binoculars) you can make of them? I plan to write about that soon.Do you have any ideas about what to make of them? Do you have any pictures of your creations?

It would be really fun to see! Please leave ideas and links in the comment field!--------------------------------------------------------
Om de roliga och lärorika aktiviteter vi gör med lilltjejen M och lillkillen E!

About the fun and educational activities we do with little M and tiny E
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar